021 3000 670 office@scl.co.rs 021 3000 671

AVIO TRANSPORT

U okviru svojih integrisanih rešenja, Smart Cargo Logistics pruža usluge organizacije avio transporta za bilo koju destinaciju. Bilo da je u pitanju hitna ili regularna pošiljka, u najkraćem roku organizovaćemo preuzimanje, transport i dostavu vaše robe po principu “od vrata do vrata”.

UPIT ZA USLUGU AVIO TRANSPORTA